hybridleg-logo-small

Innowacyjny projekt zakłada opracowanie hybrydowej protezy podudzia, która będzie posiadać dwa tryby pracy, pasywny i aktywny. Tryb pasywny umożliwi użytkownikowi korzystanie z protezy, w zasadzie bez konieczności dostarczania do niej energii z zewnętrznych źródeł. Przekłada się to na możliwość nieograniczonego czasu korzystania z protezy w tym trybie pracy. W trybie aktywnym do stawu kolanowego protezy doprowadzana będzie energia pochodząca z przenośnej baterii, która zasilać będzie silnik elektryczny i wspomagać użytkownika. Ten tryb pracy umożliwi użytkownikowi wchodzenie po schodach oraz w razie konieczności będzie możliwość wspomagania użytkownika podczas chodu po terenie nachylonym – wzniesieniach.


Pracownicy firmy stosunkowo niedawno opracowali nową koncepcję dla dalszego rozwoju produktu, a w efekcie ma powstać hybrydowa proteza podudzia.


Połączenie tych dwóch funkcjonalności będzie możliwe, dzięki zastosowaniu wynalazku (opracowanego i zgłoszonego do urzędu patentowego pod numerem P.424370) w postaci specyficznego sprzęgła. Przez jego zastosowanie, nasza proteza podudzia będzie posiadać innowacyjny układ przekładnia-sprzęgło, który umożliwi zasprzęglanie i wysprzęglanie mechanizmu napędowego w zależności od podłoża, po jakim będzie poruszać się użytkownik.

W wyniku realizacji projektu powstanie znacząco ulepszony produkt o następujących cechach:

Opracowana w ramach projektu hybrydowa proteza podudzia będzie charakteryzowała się unikatowością rozwiązania co najmniej w skali polskiej gospodarki.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Tytuł projektu: Opracowanie hybrydowej protezy podudzia

Umowa o dofinasowanie: POIR.01.01.01-00-0244/18-00