Firma


CONTUR 2000 to firma z niespełna dwudziestoletnią tradycją w zakresie obróbki skrawania części metalowych oraz projektowania i wdrażania kompletnych linii produkcyjnych. Rozwój spółki przebiegał stosunkowo szybko, co jest powodem ogromnego zadowolenia. Udało się stworzyć innowacyjną firmę składającą się z trzech działów: produkcyjnego, projektowania i budowy maszyn, urządzeń i linii technologicznych oraz badawczo-rozwojowego. Mottem przewodnim spółki jest hasło: „Poprzez kreatywność przyszłość staje się teraźniejszością”.

 • 2000

  Firma powstała w roku 2000 i ten fakt został uwieczniony w jej nazwie
 • 2002

  Pozyskanie dofinansowań, zwiększenie zatrudnienia oraz rozwój parku maszynowego
 • 2006

  Wynajem większej hali w pobliskiej miejscowości Leśna
 • 2010

  Pozyskanie środków na rozwój w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych”
 • 2010

  Rozpoczęcie prac nad innowacyjnym projektem „Wdrożenie do produkcji inteligentnej aktywnej protezy podudzia”
 • 2012

  Przeniesienie siedziby do nowego budynku w Lubaniu
 • 2016

  Certyfikacja ISO 9001:2015, 2016-2019 to kolejne lata rozwoju firmy i wzrostu zatrudnienia.

Od biura konstrukcyjnego, do nowoczesnego zakładu produkcyjnego

W początkowych latach podstawową działalnością firmy było projektowanie maszyn dedykowanych oraz specjalistycznych linii technologicznych.

Coraz częściej udawało się pozyskiwać zlecenia projektowe i wdrożeniowe kompletnych maszyn lub części składowych linii produkcyjnych. W rezultacie firma zaczęła się rozwijać, co pozwoliło na zwiększenie zatrudnienia. Pierwsza siedziba zakładu była bardzo skromna – mieściła się w budynku gospodarczym należącym do członków rodziny. Praca polegała wówczas na świadczeniu usług w zakresie obróbki skrawaniem części metalowych dla klientów z Polski i z zagranicy. Dzięki wykorzystaniu programów unijnych, za które sfinansowano część inwestycji (zwłaszcza tych innowacyjnych) wymieniono i poszerzono park maszynowy o nowe i bardziej wydajne maszyny oraz urządzenia pomiarowe.


Rozwój i coraz bardziej zaawansowane projekty

Zwiększenie zatrudnienia oraz rozwój parku maszynowego zaowocował wynajmem większej hali w pobliskiej miejscowości Leśna (2006 rok), co znacznie poprawiło warunki pracy. Zmiana była korzystna zarówno dla pracowników, jak i dla klientów firmy, spowodowała wzrost efektywności i wydajności zakładu.

Doszło do dalszego rozwoju działalności spółki. Contur 2000 rozpoczął przeprowadzanie projektów od fazy koncepcyjnej, poprzez wytworzenie części, budowę i montaż maszyn u klienta.

W roku 2010 spółka podjęła się realizacji dużego projektu unijnego, a w roku 2011 rozpoczęła z własnych środków budowę nowoczesnej hali produkcyjnej. Ta inwestycja pozwoliła połączyć 3 oddziały firmy znajdujące się w różnych lokalizacjach i zapewnić możliwie najwyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu pracy dla wszystkich pracowników. Nowa siedziba znajduje się teraz w Lubaniu przy ulicy Wrocławskiej 24 i została oddana do użytku w sierpniu 2012 roku.